Adeline a Alberto Czech Deltabox  , splnili zkoušku chovnosti s povahovou známkou 5